Division 3

  rd 1 rd 2 rd 3 rd 4 rd 5 P W D L GP TB Pts
1 UCL 3 UCL3 LSE2 4 EXE2 3 WAR3 2 NOT2 3 WOE 3½ 5 4 1 0 15½ 125.0 9
2 Warwick 3 WAR3 BRI3 4 NOT2 3½ UCL3 2 WOE 1 EXE2 3½ 5 3 1 1 14 124.5 7
3 Bath 1 BAT1 NOT2 1½ WOE 2½ BRI3 2 EXE2 3 ABE1 4 5 3 1 1 13 109.3 7
4 West of England WOE SOU2 2½ BAT1 1½ LSE2 3 WAR3 3 UCL3 ½ 5 3 0 2 10½ 138.7 6
5 Southampton 2 SOU2 WOE 1½ BRI3 1½ ABE1 2 LSE2 2½ NOT2 2½ 5 2 1 2 10 112.2 5
6 Bristol 3 BRI3 WAR3 0 SOU2 2½ BAT1 2 ABE1 3 LSE2 ½ 5 2 1 2 8 123.4 5
7 Nottingham 2 NOT2 BAT1 2½ WAR3 ½ EXE2 3 UCL3 1 SOU2 1½ 5 2 0 3 138.7 4
8 LSE 2 LSE2 UCL3 0 ABE1 2 WOE 1 SOU2 1½ BRI3 3½ 5 1 1 3 8 122.2 3
9 Exeter 2 EXE2 ABE1 4 UCL3 1 NOT2 1 BAT1 1 WAR3 ½ 5 1 0 4 130.2 2
10 Aberystwyth ABE1 EXE2 0 LSE2 2 SOU2 2 BRI3 1 BAT1 0 5 0 2 3 5 124.4 2