3Cs Charmanders

Number Player Title Jnr. Nat. DM cat DM num ECF ref FIDE ID ECF Rtg Other Rtg FIDE Rtg 4NCL Rtg Restrict
1 Pelling, Kyle j ENG JG ME008988 306071J 462942 1974 1750 1750
2 Ashton, Alannah j ENG JG ME017422 314028D 480681 1617 1232 1617
3 Malik, Hunain j ENG JG ME006252 310185L 489050 1545 1545
4 Correa, Rebecca j ENG JG ME012968 300950G 481432 1496 1496
5 Correa, Edward j ENG JG ME004649 306738F 343406637 1275 1275

Yellow highlight indicates ECF membership query. Green highlight indicates recent additions or amendments.

Barnet Knights A

Number Player Title Jnr. Nat. DM cat DM num ECF ref FIDE ID ECF Rtg Other Rtg FIDE Rtg 4NCL Rtg Restrict
1 Scheffel, Charlie j ENG JG ME019114 319797K 343401988 1434
2 Scott, Jane j ENG JG ME017827 305792G 474061 1364 1364
3 Veselow, Zoe j ENG JP ME025337 340127D 497657 1321 1314 1338
4 Ethelontis, Elena j ENG JG ME004693 301897A 491683 1319 1335
5 Vasudeva, Arya j ENG JS ME018950 305967E 479853 962 1035

Yellow highlight indicates ECF membership query. Green highlight indicates recent additions or amendments.

Barnet Knights B

Number Player Title Jnr. Nat. DM cat DM num ECF ref FIDE ID ECF Rtg Other Rtg FIDE Rtg 4NCL Rtg Restrict
1 Sarkar, Rian j ENG JG ME013025 311211B 472646 1550 1409 1539
2 Pradhan, Ayan j ENG JG ME025032 331640D 498319 1121 1497
3 Ford, Conor j ENG JG ME003185 297792J 64301125 1462 1462
4 Michener, Max j ENG JG ME025746 340439A 343406270 1195 1356
5 Scheffel, Oliver j JS ME019700 320774C 1076

Yellow highlight indicates ECF membership query. Green highlight indicates recent additions or amendments.

Colchester Juniors

Number Player Title Jnr. Nat. DM cat DM num ECF ref FIDE ID ECF Rtg Other Rtg FIDE Rtg 4NCL Rtg Restrict
1 Catabay, Mae Katelyn Rose j ENG JG ME009501 307566H 484768 1702 1265 1702
2 Balaggan, Karam S j ENG JG ME008494 315341B 474860 1411
3 Catabay, Rezin C j ENG JG ME013008 308587K 487686 1371 1371
4 Wilde, Grace j ENG JG ME027708 341887L 343401139 1028
5 Chung, Vince j ENG JG ME024169 330644G 343401007 910

Yellow highlight indicates ECF membership query. Green highlight indicates recent additions or amendments.

Desert Penguins

Number Player Title Jnr. Nat. DM cat DM num ECF ref FIDE ID ECF Rtg Other Rtg FIDE Rtg 4NCL Rtg Restrict
1 Quillaud, Maxime j ENG JG ME020775 319050L 343272007 1737 1737
2 Dane, Antony j ENG JG ME016879 317570E 486981 1391
3 Nikolov, Alexander j ENG JG ME018512 317164E 343272016 1324 1324
4 Zhan, Richard j ENG JS ME029651 314393E 343403042 1310
5 Dane, James j ENG JG ME016880 317539L 486990 1214

Yellow highlight indicates ECF membership query. Green highlight indicates recent additions or amendments.

Edgware Gambits

Number Player Title Jnr. Nat. DM cat DM num ECF ref FIDE ID ECF Rtg Other Rtg FIDE Rtg 4NCL Rtg Restrict
1 Pang, Ethan j ENG JG ME026479 340979L 496995 1574 1574
2 Shah, Rahul j ENG JS ME017977 317593F 497312 1308 1426
3 Gill, Veer j JS ME021325 323737A 1382
4 Tager, Maya j JG ME024604 324211A 1041 1090
5 Subramonian, Ananya j ENG JS ME025148 331688K 343405444 1085
6 Simmons, Keaton j JS ME026589 341027E 630 1025

Yellow highlight indicates ECF membership query. Green highlight indicates recent additions or amendments.

Fantastic Six

Number Player Title Jnr. Nat. DM cat DM num ECF ref FIDE ID ECF Rtg Other Rtg FIDE Rtg 4NCL Rtg Restrict
1 Wang, Luoke j ENG JG ME022557 322968D 499293 1037 1692
2 Xu, Jiarui j ENG JG ME007341 312322E 471712 1683
3 Shi, Shaoquan j ENG JG ME024926 323761J 499285 1019 1635
4 Zhu, Pengxiao j ENG JG ME018376 318268L 499307 1396 1628
5 Fang, Moyao j ENG JG ME021886 327455L 343406645 1394
6 Shi, Shaoting j ENG JG ME024927 328543B 343406653 1273

Yellow highlight indicates ECF membership query. Green highlight indicates recent additions or amendments.

Harrow Juniors A

Number Player Title Jnr. Nat. DM cat DM num ECF ref FIDE ID ECF Rtg Other Rtg FIDE Rtg 4NCL Rtg Restrict
1 Balasundaram, Sivasatyan j ENG JG ME022187 307358A 464147 1784 1427 1784
2 Ivan, Austin j ENG JG ME001874 309148L 465585 1729 1328 1729
3 Parikh, Naavya j ENG JG ME016928 317875E 483982 1691 1627 1691
4 Evans, Daniel j ENG JG ME024501 322700F 343401864 1577 1577
5 Sivanandan, Bodhana j ENG JG ME026482 340874H 497592 1546 1186 1546
6 Laza, Andrei j ENG JG ME001074 306220L 481637 1242 1242

Yellow highlight indicates ECF membership query. Green highlight indicates recent additions or amendments.

Harrow Juniors B

Number Player Title Jnr. Nat. DM cat DM num ECF ref FIDE ID ECF Rtg Other Rtg FIDE Rtg 4NCL Rtg Restrict
1 Jayakumar, Bharath j ENG JG ME020799 322726B 491772 1431 1431
2 Patel, Krrish j ENG JG ME008950 312461H 474690 1416 1186 1416
3 Wang, Xiling j ENG JG ME024513 331511D 343403883 1186 1186
4 Evans, Joseph j JB ME024503 329509G 1175 1175
5 Horwood, Alexander j ENG JG ME023926 330283A 343403905 1123 1123
6 Patel-Davis, Riyan j JS ME021736 322713D 990 990

Yellow highlight indicates ECF membership query. Green highlight indicates recent additions or amendments.

JHJ 1

Number Player Title Jnr. Nat. DM cat DM num ECF ref FIDE ID ECF Rtg Other Rtg FIDE Rtg 4NCL Rtg Restrict
1 Badacsonyi, Stanley j ENG JG ME019095 319799C 486973 1570 1476 2121
2 Jakhria, Kushal j ENG JG ME025413 340047F 497444 1699 1392 1907
3 Kothari, Jai j ENG JG ME018768 319503L 477117 1646 1357 1835
4 Zhao, George j ENG JG ME020790 322912K 494607 1540 1430 1820
5 Han, Qixuan j ENG JG ME026079 320977F 496944 1279 1401 1464
6 Bryant, Amelie j ENG JG ME021634 327354E 497380 965 1158

Yellow highlight indicates ECF membership query. Green highlight indicates recent additions or amendments.

JHJ 2

Number Player Title Jnr. Nat. DM cat DM num ECF ref FIDE ID ECF Rtg Other Rtg FIDE Rtg 4NCL Rtg Restrict
1 Badacsonyi, Frankie j ENG JG ME005126 307984D 460400 2005 1710 2068
2 Oh, Julie j ENG JG ME017009 307904B 479799 1637 1399 1637
3 Han, Qixiang j ENG JG ME026080 328538J 496952 1143 1629
4 Yu, William j ENG JG ME016377 306650C 485578 1535 1252 1581
5 Barbier-Ramaiah, Riya Aude j ENG JG ME018381 313232J 469416 1428 1210 1507
6 Barbier-Ramaiah, Rohan Theo j ENG JG ME019802 314425C 485950 1206 1268 1481

Yellow highlight indicates ECF membership query. Green highlight indicates recent additions or amendments.

Leicestershire Bishops

Number Player Title Jnr. Nat. DM cat DM num ECF ref FIDE ID ECF Rtg Other Rtg FIDE Rtg 4NCL Rtg Restrict
1 Mehta, Sophie j ENG JS ME017504 315887B 487996 1374 1542
2 Datoo, Noor j ENG JS ME011469 312850H 474380 1223 1307
3 Lv, Catherine Jia-Ai j JG ME002590 312928H 1210
4 Ajaykumar, Arav j JS ME017718 319114L 1184
5 van Neerven, Yvon j JS ME029056 344879E 1168 1168
6 Dissanayake, Sathsara j JS ME024486 331504G 911

Yellow highlight indicates ECF membership query. Green highlight indicates recent additions or amendments.

Leicestershire Juniors

Number Player Title Jnr. Nat. DM cat DM num ECF ref FIDE ID ECF Rtg Other Rtg FIDE Rtg 4NCL Rtg Restrict
1 Lv, Jason j ENG JG ME007154 304297C 468096 1964 1700 1964
2 Pilley, Jack j ENG JG ME027791 341974F 343403840 1763 1763
3 Pyun, Lindsay j ENG JG ME009268 312064J 483672 1569 1486 1653
4 Mikalajunas, Kajus j ENG JG ME017110 315581L 483621 1590
5 Moughtin-Leay, John j ENG JG ME007978 297301H 443956 1441 1183 1441

Yellow highlight indicates ECF membership query. Green highlight indicates recent additions or amendments.

Leicestershire Knights

Number Player Title Jnr. Nat. DM cat DM num ECF ref FIDE ID ECF Rtg Other Rtg FIDE Rtg 4NCL Rtg Restrict
1 Noyvert, Benjamin j JS ME027008 341263F 1498 1557
2 Eradi, Madhav j ENG JS ME017596 315896C 343404448 1231 1373
3 Sinha, Aarav j ENG JS ME000039 311045L 474452 1202
4 Hilmi, Sofia j JS ME024470 326603F 1174
5 Norton, Laurence j JS ME024438 331488B 1119
6 Holgate, Callum j JG ME031393 345583L 920 920

Yellow highlight indicates ECF membership query. Green highlight indicates recent additions or amendments.

Manchester A

Number Player Title Jnr. Nat. DM cat DM num ECF ref FIDE ID ECF Rtg Other Rtg FIDE Rtg 4NCL Rtg Restrict
1 Jayawarna, Thisumi j ENG JG ME015450 309737H 472026 1730 1361 1730
2 Jayawarna, Tarini j ENG JG ME015315 300650F 460923 1694 1459 1707
3 Eccleston, Bryony j ENG JG ME002473 312061C 472700 1382 1027 1531
4 Sheehy, Lewis j ENG JG ME009224 313218D 343403867 1244 1244
5 Cao, Aaron Yuanhao j ENG JG ME032262 343406629 791 791

Yellow highlight indicates ECF membership query. Green highlight indicates recent additions or amendments.

Manchester B

Number Player Title Jnr. Nat. DM cat DM num ECF ref FIDE ID ECF Rtg Other Rtg FIDE Rtg 4NCL Rtg Restrict
1 Chu, Edward j JG ME026343 331090F 1130 1459
2 Burke, Alexander j ENG JG ME024001 307515B 1300 1416
3 Eccleston, Rowan j ENG JG ME013833 313646C 472719 1238 1020 1320
4 Morrissey, Ashton j ENG JS ME030940 344882E 1159
5 Al-Azami, Hana j JS ME030984 344992A 681

Yellow highlight indicates ECF membership query. Green highlight indicates recent additions or amendments.

Ojays A

Number Player Title Jnr. Nat. DM cat DM num ECF ref FIDE ID ECF Rtg Other Rtg FIDE Rtg 4NCL Rtg Restrict
1 Hobson, Kenneth j ENG JG ME008696 315368L 480819 2079 1674 2079
2 Murawski, Jan j ENG JG ME007119 307391K 21009287 1852 1439 1852
3 Hertog, Alexander j ENG JG ME000798 305065J 488453 1817 1523 1817
4 Rida, Ruqayyah j ENG JG ME023872 330086K 343272375 1580 1471 1580
5 Hariharan, Shambavi j ENG JG ME021373 325613D 488160 1404 1466 1404

Yellow highlight indicates ECF membership query. Green highlight indicates recent additions or amendments.

Ojays B

Number Player Title Jnr. Nat. DM cat DM num ECF ref FIDE ID ECF Rtg Other Rtg FIDE Rtg 4NCL Rtg Restrict
1 Murawski, Pawel j ENG JG ME012142 298794G 21009295 1802 1436 1802
2 Wang, Yile j ENG JG ME020297 322050D 498432 1167 1405
3 Santhosh, Alwis Joe j ENG JS ME020940 323457F 488860 1291
4 Griffith, Theodore j ENG JG ME022304 327860J 343403832 1211
5 Zhang, Annie j ENG JS ME025822 340469K 343401252 1000

Yellow highlight indicates ECF membership query. Green highlight indicates recent additions or amendments.

Reserves

Number Player Title Jnr. Nat. DM cat DM num ECF ref FIDE ID ECF Rtg Other Rtg FIDE Rtg 4NCL Rtg Restrict
1 Mehta, Zara j ENG JS ME024951 331543F 343401236 932
2 Parikh, Aadhya j ENG JG ME025257 341624A 343402780 659

Yellow highlight indicates ECF membership query. Green highlight indicates recent additions or amendments.

Robin Hoods

Number Player Title Jnr. Nat. DM cat DM num ECF ref FIDE ID ECF Rtg Other Rtg FIDE Rtg 4NCL Rtg Restrict
1 Gulijevs, Eldars j ENG JG ME026026 329071C 343403204 1731 1731
2 Richmond, Frank j JG ME027155 341487F 1712 1712
3 Pitts, Daniel j ENG JG ME022824 328245E 494305 1326 1493 1326
4 Babu, Rohan j ENG JG ME023239 329054C 496200 1275
5 Tomsett, Jonah j ENG JG ME017291 310165E 494135 1192 1192
6 Gulijevs, Artemijs j JG ME026139 340719G 855 855

Yellow highlight indicates ECF membership query. Green highlight indicates recent additions or amendments.

Staffordshire Spitfires

Number Player Title Jnr. Nat. DM cat DM num ECF ref FIDE ID ECF Rtg Other Rtg FIDE Rtg 4NCL Rtg Restrict
1 Parry, Samuel j ENG JG ME014041 306723D 460397 1988 1786 1988
2 Cooper, Dylan E j ENG JG ME020631 322840L 485160 1439 1789
3 Rehman, Cameron j ENG JG ME002535 301031E 466859 1718 1718
4 Stanley, Isaac j ENG JG ME022748 326102F 343403875 1419 1419
5 Singh, Karanveer j ENG JG ME020459 322139J 489964 1122

Yellow highlight indicates ECF membership query. Green highlight indicates recent additions or amendments.

Warwickshire Bears A

Number Player Title Jnr. Nat. DM cat DM num ECF ref FIDE ID ECF Rtg Other Rtg FIDE Rtg 4NCL Rtg Restrict
1 Kukreja, Karan j ENG JG ME008501 306871H 458821 1657 1450 1858
2 Chen, Daniel Xingyu j ENG JG ME022082 301129L 469149 1831 1602 1831
3 Fellowes, Billy j ENG JG ME002251 315996G 483540 1612 1728
4 Vaidyanathan, Adithya j ENG JG ME019911 321399H 495450 1590 1337 1604
5 Nasibova, Margarita j ENG JG ME009665 310676H 466794 1534 1534
6 Vora, Ravi j ENG JG ME021351 323252K 491420 1350 1503

Yellow highlight indicates ECF membership query. Green highlight indicates recent additions or amendments.

Warwickshire Bears B

Number Player Title Jnr. Nat. DM cat DM num ECF ref FIDE ID ECF Rtg Other Rtg FIDE Rtg 4NCL Rtg Restrict
1 Kumar, Divyansh j ENG JS ME027450 341694L 499617 1367 1672
2 Patel, Keatan j ENG JS ME008580 313804F 477613 1280 1439
3 Pasha, Farhaan j ENG JS ME004960 316001E 488399 1380 1380
4 Patel, Diah Dipal j ENG JG ME021386 323641K 496677 1229 1318 1318
5 Kornilovich, Gregory j ENG JS ME019631 319812B 343402372 1112 1150
6 Ou, Siyao j ENG JS ME021698 323325L 343405649 1115

Yellow highlight indicates ECF membership query. Green highlight indicates recent additions or amendments.

Warwickshire Bears C

Number Player Title Jnr. Nat. DM cat DM num ECF ref FIDE ID ECF Rtg Other Rtg FIDE Rtg 4NCL Rtg Restrict
1 Miller, Kai j ENG JG ME008453 316008H 489271 1389 1466
2 Vaidyanathan, Sathya j ENG JG ME014254 316535J 490539 1280 1444
3 Alexander, Ryan j ENG JG ME013968 310592B 474517 1263 1408
4 Shivakumar, Akshath j ENG JS ME025643 340378G 499765 1248 1248
5 Zhang, Lionel j ENG JS ME031034 345069H 343404952 1116
6 Ou, Siyuan j ENG JS ME021700 323326B 343405657 1099

Yellow highlight indicates ECF membership query. Green highlight indicates recent additions or amendments.

Watford Juniors

Number Player Title Jnr. Nat. DM cat DM num ECF ref FIDE ID ECF Rtg Other Rtg FIDE Rtg 4NCL Rtg Restrict
1 Dasgupta, Avyukt j ENG JG ME001894 315353J 480630 1871 1748 1871
2 Nagda, Maanav j ENG JG ME009475 299279G 471844 1628 1590 1628
3 Liu, Jacob j ENG JG ME026017 329198E 496960 1399 1415 1594
4 Patel, Ananya j ENG JG ME025761 340359C 343401970 1090 1146
5 Patel, Aashna j ENG JG ME025740 340358A 343401961 1028 1084

Yellow highlight indicates ECF membership query. Green highlight indicates recent additions or amendments.

Welsh Dragons Green

Number Player Title Jnr. Nat. DM cat DM num ECF ref FIDE ID ECF Rtg Other Rtg FIDE Rtg 4NCL Rtg Restrict
1 Challoner, Ethan j WLS JS ME018442 318429J 484202 1527 1180 1398
2 Jaberansari, Benjamin j WLS 306384H 1805002 1316 1324
3 Shahameeran, Ashika j WLS 302182J 1805150 1270
4 Kong, Emma j WLS 318271L 1805940 1152 1263
5 Roberts, William j 310298B 1205 1205
6 Davies, Louise j WLS JB ME024745 331084L 1805851 684 1018 1018

Yellow highlight indicates ECF membership query. Green highlight indicates recent additions or amendments.

Welsh Dragons Red

Number Player Title Jnr. Nat. DM cat DM num ECF ref FIDE ID ECF Rtg Other Rtg FIDE Rtg 4NCL Rtg Restrict
1 Wu, Yuxuan j WLS JS ME027479 310106L 1805029 1550 1303 1722
2 Conway-Lees, Joe j ENG JS ME025015 331568L 499005 1565 1565
3 Davies, Milo j WLS JB ME024744 310289A 1804871 1415 1482 1507
4 Davies, Tom j WLS JB ME024743 310292A 1804880 1477 1468 1495
5 Sapsford, Oliver j WLS JS ME027469 306361G 1805142 1515 1262 1420

Yellow highlight indicates ECF membership query. Green highlight indicates recent additions or amendments.